31.05.Dessauer Gespräch: Prof. Hinrich Baller, Berlin